Nature | Hvidesande
Hund fundet ved Søndervig

Update 3/6: Ejer og hund genforenet i Brande.

UPDATE 3/6

Stor gensynsglæde på internatet i Brande, da ejerne kom for at hente deres savnede hund for at tage den med hjem til Tyskland.

Hundeskove ved Ringkøbing Fjord

Eventyr til hunden på ferie

Pattedyr omkring Ringkøbing Fjord

En flok krondyr eller rådyr græssende på marken lige ved skovbrynet er et betagende syn, som du kan nyde i området omkring Ringkøbing Fjord.

Fugle

Fugle

Engområderne er især vigtige som raste- og fourageringsområde for i tusindvis af vandfugle. Især ses svømmeænder som krikand, pibeand, gråand og hvinand. Blandt gæssene dominerer den kortnæbbede gås, grågås, knortegås og bramgås.

På de lavvandede områder ses især almindelig ryle, stor og lille kobbersneppe, vibe og hjejle.

Fisk

Fisk

I hele Hvide Sande og Ringkøbing Fjord-området er der en usædvanlig artsrigdom af fisk. Her findes nemlig både saltvand, ferskvand og brakvand i fjordene og masser af rindende vand i søer og åer.

Sandflugt

Sandflugt kan være ødelæggende for planter, enten fordi de bliver dækket til, eller fordi de mister rodfæste. Omvendt kan nogle planter holde på sandet, hvis de når at slå rigtig rod, inden en storm bryder løs. Klitterne beplantes derfor med hjælme, marehalm og andre planter, som kan holde på sandet.

Ferie med egen hest

Tag din egen hest med på ferie eller lej en hest på vestkysten. 

Få en guide med til de rigtige fiske-steder

Hvis ikke man kender området og ved, hvor fisken står i åen, kan man få en guide med på fisketur.

Når man skal fiske i Skjern Å og ikke ved, hvor man helst skal stå, så er det muligt at få lokal hjælp og måske også få noget teknisk assistance, både om kasteteknik, hvordan agnet skal føres i vandet og hvordan man lander fisken, når den er fanget. Indholdet af en guidning vil blive sammensat efter behov.

Skaven strand

Skaven Strand

Fornyelse med respekt for det oprindelige
Skaven Strand er endnu en af de små hyggelige fjordhavne ved Ringkøbing Fjord. Gennem de seneste år er havnen blevet nænsomt forskønnet, så hele området nu fremtræder indbydende og attraktivt. Alle forbedringer er foretaget med respekt for det oprindelige fjordmiljø, der i sig selv er Skaven Strands største attraktion.

Fiskeri ved Bork Havn

Fiskemulighederne er optimale ved Bork Havn - og i Ringkøbing Fjord i det hele taget.

Sten på stranden ved Hvide Sande

Slotte med tårne og voldgrave

Smukke og mærkelige sten, nogle fine strandskaller, et par små pinde, en rest fiskegarn og noget drivtømmer. Dertil en god portion fantasi og en hel eftermiddag ved stranden til rådighed.

Ryttere på stranden i Hvide Sande

Ridning på stranden

Mærk solen og den lune vind, mens bølgerne slår ind mod stranden. Kun vandet og lyden af hestehove i sand høres. Det er ren psykisk og fysisk velvære. Bliv instrueret af en erfaren rytter og rid i trav eller galop langs vandkanten.

Ridecentre ved Hvide Sande og Vesterhavet

Der er rig mulighed for at tage familien med ud på hesteryg langs Vesterhavet.

Fuglene lander ved Stadil Fjord

Ved Stadil Fjord opleves den særlige vestjyske natur. Det flade, åbne landskab er adskilt fra Vesterhavet af klitter, hvorfra der er en enestående udsigt over både fjord og hav.

Et paradis for fugleinteressede

Hele området er et mekka for fugleinteresserede. Søens åbne vand og kornmarkerne nemlig tiltrækker gæs i tusindtal, når de forår og efterår flyver til og fra ynglepladser i Norge. Svaner, ænder og vadefugle finder også mad og hvile her.

Skjern Enge

Skjern Å er på mange måder enestående i Danmark: Den er landets vandrigeste å, og ved åens udmunding i Ringkøbing Fjord findes landets eneste floddelta, som er blevet genskabt ved Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt.

Betydningsfulde gæster i Skjern Enge

Blandt de tusindvis af fugle, der holder rast i Skjern Enge, findes også spændende gæster som skestork, sorthalset lappedykker, havørn og rørdrum. Tag fx ud og lyt en forårsdag, når rørdrummen kalder med sin karakteristiske ”pauken”, der lyder, som når man puster i en tom flaske.

Området har desuden international betydning for overvintrende arter som gulnæbbede svaner, gæs og ænder.

Strandnumre

På de danske kyststrækninger findes der ingen ”rigtige” adresser, og det kan være vanskeligt at finde op fra stranden på det rigtige sted (klitter og strand ligner hinanden set fra havsiden) eller, i tilfælde af ulykke, at kunne forklare nøjagtigt, hvor hjælpen skal køre til. Derfor har rigspolitiet i samarbejde med kommunerne tildelt strandnumre – grønne skilte med sorte tal på hvid baggrund.