Vi skaber oplevelser og vækst – Værtskab i verdensklasse | Hvidesande

Vi skaber oplevelser og vækst – Værtskab i verdensklasse

"Værtskab i Verdensklasse" er titlen på et samlet tilbud til detail- og turismebranchen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune er Danmarks største kystferiedestination, og for at opretholde den position er det nødvendigt, at vi står sammen om at udvikle området. Sammen står vi stærkere!

Visionen:
Vi bliver nordeuropæernes foretrukne kystferiedestination, fordi vi står sammen om at udvikle vores historie, natur og kultur. Vi forædler og formidler det, vi er gjort af – den rå natur, det stærke menneske og den dybe passion. Vi skaber ægte og troværdige oplevelser, mennesker mærker – ved Vesterhavets vildskab, den levende fjord, de snoede åer og de åbne vidder. Ved bordet, på kajen og i byen.

Ægthed, nærvær og passion

Derfor kickstarter Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland og Ringkøbing Fjord Turisme flere tilbud i løbet af 2015/2016, der skal styrke turismebranchen i kommunen.

Tilbuddene omhandler:

- Oplevelseskoncepter, forretningsudvikling og samarbejde

- Individuel rådgivnings- og sparringsforløb

- Flere forskellige forretningsnære minikurser

Se præsentationerne for Kick Off arrangementet den 10. september på Hotel Skjern her:

Præsentationen af Dorte Kiilerich

Tilbud i efteråret 2015/vinteren 2016

Fælles branding

Oplevelseskoncepter, forretningsudvikling og samarbejde på tværs

Individuelt rådgivnings- og sparringsforløb

Forretningsnære mini-kurser

Del denne side

Lisbeth Jensen

Projektleder:

Projektstyring og –koordinering er mine ansvarsområder og styrker. Mine fokusområder er... Læs mere