Bunkere strand

Bunkerne på vestkysten

Foto: Presse

Langs vestkysten finder man stadig store beton-levn fra 2. verdenskrig.