Sjældne fuglegæster i Skjern Enge | Mød 200 fuglearter i Skjern Enge

Betydningsfulde gæster i Skjern Enge

Op mod 200 forskellige fuglearter deles om pladsen i Skjern Enge. Nogle af dem er sjældne gæster i Danmark.

Blandt de tusindvis af fugle, der holder rast i Skjern Enge, findes også spændende gæster som skestork, sorthalset lappedykker, havørn og rørdrum. Tag fx ud og lyt en forårsdag, når rørdrummen kalder med sin karakteristiske ”pauken”, der lyder, som når man puster i en tom flaske.

Området har desuden international betydning for overvintrende arter som gulnæbbede svaner, gæs og ænder.

Del denne side

Er du naturinteresseret?

- og er du specielt ineresseret i fugle, så må du tage en afstikker til Tipperne, som er en halvø i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. I årtier har områdets fugleliv været fredet for at opnå et uforstyrret yngle-, føde- og hvileområde for svømme- og vadefugle. Og det lykkedes, for i dag er Tipperne en af de vigtigste rastepladser for trækfugle i Danmark. Hvert år besøger titusindvis af vadefugle fra Skandinavien og Sibirien området.

Disse årlige fuglevandringer mellem vinterkvarteret og ynglepladserne er et prægtigt syn. I juli-august, når vadefugletrækket er på sit højeste, kan man bl.a se ryler, spurve, snepper og hjejler. Hele året kan man nyde Danmarks nationalfugl, svanen.