Tilbud på udarbejdelse af designmanual | Hvidesande

Tilbud på udarbejdelse af designmanual

En del af indsatsen handler om at udarbejde en designmanual, som skal være ledestjernen, når vi skal udar-bejde web-sites, digitale infotavler og tryksager. Derfor vil vi nu – på vegne af Socialfondsprojektet “Den Digitale Destination” – invitere dig til at afgive tilbud på udarbejdelse af en designmanual for Destination Ringkøbing Fjord.
Dette udbud handler kun om designmanualen. Men det er værd at have for øje, at den skal følges op af et større arbejde med at udvikle en overordnet strategi for branding og visuel identitet, herunder også citybranding, – og at det arbejde vil komme i udbud senere, formentlig i begyndelsen af det nye år. Den opgave bliver mere omfattende og kommer til at indebære samarbejde med tredjepart, bl.a. arkitekter og uddannelsesinstitutioner samt borgere i forbindelse med bl.a. workshops.
 
Om samme firma løser begge opgaver er ikke afgørende. Hvis der bliver tale om to forskellige firmaer, skal man være indstillet på et vist mål af samarbejde. Som tilbudsgiver i denne runde, er du velkommen til at tage det med i dine overvejelser.
 
Læs mere her: 
 
Vi takker for alle tilbudene. Alle tilbudsgivere vil få direkte besked. 

Del denne side

Spørgsmål og Svar til Design Manual:

 Spørgsmål:

 

Tusinde tak for invitation - det er en rigtig spændende opgave. Jeg skal lige være sikker: I har udvalgt tre som er inviteret og der er en lille betaling for deltagelse i konkurrencen? Det er fordi vi som medlem af.......... er underlagt nogle regler om ikke at aflevere færdige designløsninger i åbne udbud.

Svar:
Tak for din mail. Vi har ikke på forhånd udvalgt 3, det er et åbent udbud til at starte med. Mellem de indkomne forslag vil vi vælge 3 ud, som vil få en mindre betaling for at komme og fremlægge deres idéer samt til en kort snak om de muligheder de kan tilbyde og de ønsker vi har. Vi eftersøger ikke en færdig designløsning i første omgang og heller ikke til præsentationen. Blot nogle forslag der repræsenterer hvad i indledende har af tanker omkring opgaven.

Spørgsmål:
Jeg skal høre, om der er mulighed for at stille nogle uddybende spørgsmål, hvis det er nødvendigt?

Svar:
I er meget velkommen til at stille uddybende spørgsmål, men vi vil blot gøre opmærksom på at disse vil blive offentliggjort på vores hjemmeside (selvfølgelig anonymt) for mest mulig lighed og for at afklare eventuelle usikkerheder.

Spørgsmål:
Der er omtalt to deadlines i opgaven, hvad dækker den anden deadline over (den 1. marts)?

Svar:
Deadline nummer to (1. marts) er der hvor designmanualen skal være færdig inkl. logo, farvevalg samt billedvalg.


Spørgsmål:
Det er lidt uklart for os om opgaven er at udvikle en designmanual - en ramme som skal kunne indeholde en visuel identitet, som vi eller andre senere udarbejder - eller om opgaven er at lave en visuel identitet, med "Vesterhavet" som navnetræk.

Svar:
Opgaven er at udarbejde en designmanual for destinationen, hvor der skal tages udgangspunkt i Vesterhavet. Der skal senere arbejdes med generel visuel identiet og brand for hele destinationen også indeholdende fysiske overvejelser omkring enkelte af destinationens byer.