Tilbud ønskes på opgave med arrangement af messe for feriehusejere i Søndervig 17.og 18.april 2014 | Hvidesande

Tilbud ønskes på opgave med arrangement af messe for feriehusejere i Søndervig 17.og 18.april 2014

Temaet for messen er forbedringer af områdets feriehuse med fokus på energi optimering, indretning, faciliteter i feriehuset m.v.

Baggrund
Projektet Energivenlige Feriehuse er et toårigt projekt, der har som mål at forbedre den energimæssige standard af Destination Ringkøbing Fjords feriehuse og dermed skabe grundlag for øget ophold i og udlejning af feriehusene og derigennem sætte øget fokus på helårsturisme i området. I forbindelse med projektet er der udviklet en online energiberegner og en ordning, hvor husene efter et energitjek af en autoriseret energirådgiver tildeles et Energistempel fra A til G.

Hjemmeside
For at udbrede brugen af energiberegneren samt til at motivere og inspirere feriehusejere til at gennemføre forbedringer af husene er der etableret en hjemmeside som bl.a. indeholder en online version af energiberegneren, et forum for husejerne og generel inspiration til feriehusejeren.

Postomdelt magasin
Der er ligeledes udarbejdet et trykt magasin, som udsendes til alle husejere på deres hjemmeadresse. Magasinet indeholder en lang række gode eksempler på forskellige forbedringer af feriehus, hvordan man kan energioptimere samt forskellige stemninger og temaer man kan arbejde med i feriehuset. I magasinet vil også findes to billetter til feriehusmessen i Søndervig.

Messens formål og målgruppe
Messen for feriehusejerne har også som formål at inspirere og motivere husejere og samtidig give mulighed for at husejere mødes med lokale virksomheder, der kan bidrage til forbedringer.

Messens målgruppe er alle feriehusejere i Destination Ringkøbing Fjord.

Beskrivelse af opgaven
- Salg af stande på messen bl.a. udsendelse og opbygning af indbydelser, telefonkontakt m.v. til virksomheder primært i lokalområdet, som har relation til bygning, indretning af    feriehuse og servicering af feriehusejere.
- Fordeling af stande i Beach Bowls to sale, udendørs i telt og på plads og opstilling til foredrag og rådgivningscafé i foyer.
- Markedsføring af messe med skilte, bannere m.v. i lokalområdet, koordinering af annoncer i udvalgte medier og anden relevant.
- Organisering af forplejning til standpladsholdere og besøgende.
- Arrangering af relevante sideevents som besøg i energirigtige feriehuse, filmvisning, foredrag om relevante emner, indledende rådgivning af husejere fra fagfolk
- Alle arbejdsopgaver koordineres i vid udstrækning med projektlederen på projektet Energivenlige Feriehuse.

Opgavens forventede omfang
Det forventes, at der til opgaven skal bruges 80-100 arbejdstimer inklusive deltagelse på messedagene. Opgaven starter januar 2014 (uge 2) og afsluttes med kort evaluering i uge 17 - april 2014.

Kriterier for tildeling af opgaven
Der forventes lignende erfaring med at arrangere messer og events. Derudover vil lokalkendskab være en klar fordel i forhold til tildeling af opgaven.
De indkomne tilbud vurderes på 1) Økonomisk fordelagtighed. 2) Referencer til andre lignende opgaver. 3) Overvejelser med hensyn til hvordan opgaven løses.

Svarfrist
Tilbuddet sendes elektronisk til Mette Trads Nielsen på mette@hvide... senest mandag den 16. december 2013 kl.12. Alle, som har sendt tilbud ind rettidigt, får besked om valg arrangør inden udgangen af uge 51.

NB: Vi forbeholder os ret til at annullere udbuddet uden begrundelse.

Yderligere information omkring opgaven kan fås ved henvendelse til:
Henning Bo Madsen tlf. 21 14 59 52 / mail henning@hvi... eller
Mette Trads Møller tlf. 21 14 19 29 / mail mette@hvide...

 

 

    

     

Del denne side