Oplev den naturskønne 90 km skovtur på cykel

Skovturen - 90 km

Der findes også skov og plantage i vores område. Kom helt ind under træerne på denne tur.

Den 90 kilometer lange skovtur kan begynde ved havnen i Ringkøbing eller fra P-pladsen ved Rindum Kirke. Herfra køres ad små veje op til No, Hee og Tim, og videre ind i Kronheden Plantage, som er præget af vandreklitter. Den stærke vestenvind har under den seneste istid ført sandet med sig fra kysten ind i landet og dermed skabt disse høje klitter, som også kaldes "indsande". I dag gror her lyng, bjergfyr og plantagebeplantning. Kronhjorte, rådyr og ræve har gode livsbetingelser her. Især er det værd at vente på kronhjortens brunstbrøl morgen og aften i det tidlige efterår. 

Hoverdal Plantage

Ruten går gennem Hoverdal Plantage, ned til Hover Kirke, som findes på kulturministeriets Kulturkanon fra 2006, fordi den er en af de ældste stenkirker i Danmark - og i høj grad står, som den blev bygget: Et rektangulært skib og et næsten kvadratisk kor, samlet om en fælles midterakse. Den er en såkaldt "kullet kirke" uden klokketårn. En beskeden klokke hænger under et lille halvtag på østgavlen.

Levn fra fortiden

Over den naturskønne Hover Ådal ligger Muldhøje, som er en 43 meter lang langhøj, bestående af to sammenbyggede gravhøje fra den ældre bronzealder. Ved udgravningen i slutningen af 1800-tallet fandt man tre egetræskister, hvoraf den ene var i virkelig god stand. Den indeholdt resterne af en 3400 år gammel mand, som efter hans kostbare klæder at dømme formodentlig var høvding. Muldbjergmandens klæder er den ældste og bedst bevarede, komplette mandsdragt i Europa. Dragten findes i dag på Nationalmuseet.

Kejserhaven

På vejen mod Spjald passeres Muldbjerg Vandmølle, som er mindst 400 år gammel. Øst for Spjald findes Laugesens Have, som blev skabt i begyndelsen af 1900-tallet af bonden Lauge Laugesen. På en rejse til Wien blev Laugesen inspireret af den kejserlige have, Wiener Schönnbrunn, til at skabe sin egen kejserhave i Vestjylland. I dag er stedet kursuscenter, og parken er åben for offentligheden.

Fra Laugensens have går turen tilbage over Ølstrup og Nørhede, ned til Ringkøbing Fjord og videre ind til Ringkøbing by.

Del denne side

Skovturen

 

Køb et detalieret cykelkort på turistkontoret.