Laksefiskeri i Skjern Å | Natur og fiskeri nær Vesterhavet

Skjern Å

Skjern Å snor sig majestætisk gennem det flotte, jyske landskab. Den er Danmarks vandrigeste å - med et enestående, naturskønt floddelta ved udløbet.

Skjern Å er i dag Danmarks bedste å til laksefiskeri. Hvert år valfarter turister hertil fra hele Europa for at fange de store, blanke laks. Så sent som i 2012 blev der landet laks på over 20 kilo. Selvom der er laks i massevis, må du væbne dig med tålmodighed, men så er belønningen måske også en vaskeægte Skjern Å-laks. Fanger du ingenting, er dagen ikke spildt. Naturen i Skjern Å-dalen er helt fantastisk og en unik oplevelse i sig selv. 

150.000 nye laks hvert år

Dansk Center for Vildlaks i Skjern har man i mange år kæmpet for at holde liv i den gamle, oprindelige stamme af vildlaks, som hører hjemme i Skjern Å. Derfor producerer man laks og ørreder, hvor der udelukkende er benyttet vilde moderfisk fra deres oprindelige vandløb. Fra centret udsættes årligt cirka 150.000 nye laks, både helt unge og et-års fisk, og laksen har fået rigtig gode vilkår i den genskabte, slyngede Skjern Å.

Del denne side

Fakta om Skjern Å

Skjern Å-dalen har i dette århundrede gennemgået flere store indgreb. I 1960'erne blev der gennemført et stort afvandingsprojekt, som betød, at åløbet blev lagt ind i en lige kanal, og der blev bygget pumpestationer, som skulle lede vandet væk fra ådalen.
I alt 4000 hektar eng og sump blev omdannet til agerjord, og fugtige enge, høstakke og kreaturer blev afløst af produktive kornmarker og landbrugsmaskiner.

I dag lever Skjern Enge igen op til sit navn. Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt omfatter cirka 2200 hektar, hvilket er godt halvdelen af det område, der blev afvandet i 1960'erne.
Ved Skjern Å's udløb findes i dag Danmarks eneste floddelta, som udgør en mageløs naturoplevelse.