Rethinking Tourism in a Coastal City | Hvidesande
Rethink Tourism

Rethinking Tourism in a Coastal City

Turister og lokale borgere skaber oplevelser sammen i Ringkøbing-Skjern Kommune. I et større forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden vil Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejde med Aarhus Universitet og Arkitektskolen Aarhus om at skabe laboratorier, hvor besøgende turister og lokale borgere i samarbejde med forskere udvikler nye oplevelser.

Foruden samarbejdet med Aarhus Universitet og Arkitektskolen Aarhus samarbejdes der med Dansk Kyst- og Naturturisme, Ringkøbing-Skjern Museum, VisitAarhus og NaturKraft, for at gentænke den kystnære turisme, lokalt, regionalt og nationalt. Baseret på forståelsen for natur og kultur som grundlæggende forbundne udvikler projektet oplevelser og nye fortællinger for lokale borgere og turister. Der skabes flere laboratorier i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor borgere og turister gennemprøver nye turismeformer i tæt samspil med forskerne. Her tages blandt andet udgangspunkt i landskabet, kystbyer og historiske steder.

Laboratorierne, som bliver forankret lokalt, skal gøre Ringkøbing-Skjern Kommunes borgere til medejere af de mange forskelligartede historier, som turisterne bliver mødt af på destinationen. Gæsterne bliver ligeledes aktive medskabere, og derfor mere end blot besøgende.
Det primære formål er at styrke udvekslingen af viden mellem forskere, fagfolk, turismeerhvervet i Ringkøbing-Skjern Kommune, således at Ringkøbing-Skjern bliver et endnu stærkere centrum for kystturisme samt generelt sikre, at kystturismen bliver et endnu stærkere i dansk turisme.
Projektet løber over 3 år og har således afslutning i april 2019.

For nærmere information om projektet:
Ringkøbing-Skjern Kommune, projektleder, Dennis Grauslund, 2096 7285

    

   

          

 

    

Del denne side

Havnens historier

Havnens historier

Hvide Sande er Danmarks 5.største fiskerihavn.