Projekter | Hvidesande

Projekter

Ringkøbing Fjord Turisme er i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune tovholder på forskellige projekter. Formålet med alle projekter er, at de skal gavne vores gæster, erhvervsdrivende og lokale. Projekterne er eller har været delvist finansieret af følgende organisationer: Grøn VækstRegion MidtjyllandRingkøbing-Skjern Kommune,  Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond

Her kan du læse meget mere om nuværende og tidligere projekter.

Sandpladsen
Destination Skjern Å

Destination Skjern Å – Laks og lystfisketurisme

Skjern Å er et af kun få fiskevande i Danmark, der har reason-to-go kvalitet i sig. Grundproduktet er i orden, og flere rapporter konkluderer, at Skjern Å har et stort uudnyttet potentiale – både hvad angår fiskeoplevelsen, og hvad angår mulighederne for at øge omsætningen direkte og indirekte samt skabe flere arbejdspladser. Læs mere her.

Sandpladsen i Søndervig

Sandpladsen i Søndervig

Forprojektet tager udgangspunkt i det tilrettede skitseforslag, som blev fremlagt for Stine L. Jacobi, Realdania og Annie Balle, Cowi den 16. september 2016. Læs mere her.

Potentialeplan Bork Havn

Potentialplan Bork Havn

”Potentialeplan for Bork Havn ... et bidrag til udvikling af Bork Havn” er et resultat af en proces, der blev igangsat i foråret 2015 med henblik på at synliggøre de muligheder, der ligger i forhold til en fortsat udvikling af aktiviteterne omkring Bork Havn.

Det sker

Hold øje med de begivenheder, møder og kurser, der er for medlemmer af Ringkøbing Fjord Turisme.

Stauning Havn

Udbud og annoncering

Her finder du stillingsopslag og annoncering af udbud.