Projekt Mikrodestination Bork Havn ønsker tilbud: | Hvidesande

Projekt Mikrodestination Bork Havn ønsker tilbud:

UDBUD

Projekt Mikrodestination Bork Havn ønsker tilbud på ANLÆGSARBEJDE vedr. Klappebassin på Bork Havn. På Bork Havn ønskes anlagt et Fiskeklappebassin som aktivitet for havnens mindste gæster. Bassinet vil blive placeret i en åben hytte ca. 5 meter fra kajkanten på Bork havn.
Bassinet er 4 m. langt, 1.30 bredt og 60 cm højt.

Det skal anbringes på et fundament af beton, så kanten bliver hævet 75 cm. over jordniveau. Bassinet skal have kontinuerlig ind- og udløb med vand fra havnebassinet via dykpumpe, og der skal derfor anlægges/nedgraves rørføring fra bassin til kajkant. Udbuddet vedrører Betonfundament, etablering af rørføring med gravearbejde og reetablering af  den berørte del af kajen. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til suzi@hvides... hvortil tilbud eks. moms også tilsendes.

Tilbud skal være modtaget senest d. 4.december 2013 kl. 12.00

Del denne side