Professional SMEs in tourism – transnational development of skills acquisition | Hvidesande

Professional SMEs in tourism – transnational development of skills acquisition

Projektet har fokus på at motivere turismevirksomheder til at opgradere deres digitale færdigheder. I alle tre lande - England, Portugal og Danmark - må man konstatere, at mange turismevirksomheder halter bagefter hvad angår brugen af digitale medier i forhold til betjening af kunder og til markedsføring.

Konsekvensen er, at forretningerne ikke udnytter det fulde potentiale for vækst.

Projektet vil udvikle en "digital kompetence-stige", hvor virksomheder kan måle deres eget færdighedsniveau og sammenligne det med andre turismevirksomheder.

Ved at besvare et spørgeskema bliver de indplaceret på den digitale kompetencestige. Håbet er, at denne indplacering vil være en øjenåbner, som motiverer dem til kompetenceudvikling, og derved kan de kravle højere op på stigen.

Resultaterne skal også vise hvilke barrierer og behov, målgruppen har. Derefter vil der blive udviklet målrettede kurser, som bliver tilbudt on-line og gennem lokale erhvervsskoler.

Målet er en øget og mere effektiv digital kundebetjening og markedsføring, som giver højere kundetilfredshed og stigende økonomisk vækst for både erhvervslivet og regionen.

Projektet løber fra 1. september 2017 til 31. marts 2020.

Projektet er finansieret af EU, Erasmus+ Programmet.

Stigen bliver udviklet og testet af universiteterne i samarbejde med de øvrige partnere i de tre lande.

Partnere er:

Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, Danmark

Ringkøbing Fjord Turisme, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande, Danmark

Universidade Lusofona, Av. Do Campo Grande 376, Lisboa, Portugal

Instituto do Turisimo de Portugal, rua Ivona Silva Lote 6, Lisboa, Portugal

Bournemouth University, Fern Barrow, BH125BB, Pole, Dorset, United Kingdom

Bournemouth Borough Counsil, Town Hall, Bourne Avenue, BH26DY Bournemouth,

United Kingdom.

Associerede partnere:

UCN – University College Nordjylland

DNKT – Dansk Kyst- og Naturturisme

Del denne side