PRESSEMEDDELELSE: Borgernes byvandring giver bidrag til udvikling af fremtidens kystbyer | Hvidesande
Luft foto fra Hvide Sande

PRESSEMEDDELELSE: Borgernes byvandring giver bidrag til udvikling af fremtidens kystbyer

Gi´dit bidrag til udvikling af din by
Onsdag, juni 12, 2013

Vil du være med til at gøre din by endnu bedre? Hvide Sande og Søndervig skal være eksempler på, hvordan kystturismen i hele Danmark kan udvikle sig til glæde og gavn for både turister, erhvervsliv og lokale beboere. Vi skal gå forrest, og som lokal borger er du er inviteret til at gå med. Det sker på en byvandring sammen med et rådgiverteam, der besøger de to byer den 3. og 4. juli. Du er ekspert i din egen by, og rådgiverne vil gerne høre din mening ved at møde dig på de to vandreture.

Rådgivningsteamet har kompetencer inden for kystbyudvikling, landskabsarkitektur samt erhvervs- og turismeudvikling, og målet er at kortlægge byernes stedbundne værdier og muligheder. Med andre ord: Hvad har vi af særlige ting at byde på for en turist / gæst  lige her - og hvordan gør vi det endnu bedre? Som lokal beboer og borger i de to byer er dine drømme, erfaringer og viden om Hvide Sande og Søndervig vigtige brikker, når teamet skal samle et billede af, hvordan fremtiden tegner sig i de to byer.

Derfor inviterer  Destination Ringkøbing Fjord i samarbejde med rådgivningsteamet til:

Borgernes Byvandring onsdag den 3. juli kl. 1530 i Hvide Sande og torsdag den 4. juli kl. 1530 i Søndervig
hvor man som borger og virksomhed kan være med til at vise sin by frem. Alle er velkomne

Baggrunden er et nyt udviklingsprojekt igangsat af Destination Ringkøbing Fjord og Videncenter for Kystturisme, som skal afdække Hvide Sandes og Søndervigs stedbundne kvaliteter og udvikle både det fysiske miljø, turismeoplevelser, service og erhvervsliv. Startskuddet til udvikling af fremtidens kystdestination går med byvandringer og oplevelsestjek i Hvide Sande og Søndervig.

Byvandringerne varer ca. to timer. Vi skal rundt i de to kystbyer og opleve, hvordan de virker, og hvordan de bruges. Vandringen er tilrettelagt som ’gående interview’, hvor borgerne fortæller, og rådgiverne stiller spørgsmål som f. eks: Hvor opleves den bedste solnedgang, og hvor er man, når vejret er dårligt? Hvor er de hemmelige stier, og hvilke steder kunne du godt ønske dig blev lavet om?

På kystbyvandringerne får lokale borgere og lokalt interesserede chancen for at være eksperter på deres eget sted. Kystbyvandringerne er borgernes mulighed for at klæde rådgivningsteamet på i forhold til deres arbejde med at udvikle nye og bedre rammer for turisterne, mens de er her. Såvel som for os andre, der bor og har en hverdag her.

Udover kystbyvandringerne skal turismen i de to kystbyer også have et oplevelsestjek. Det foregår ved at rådgiverteamet går i turisternes fodspor og oplever byen, som turisterne gør det. Teamet trækker på etnologiske kompetencer og tjekker både den fysiske, den servicemæssige og den menneskelige oplevelse af Hvide Sande og Søndervig. Der er fokus på turister, borgere og erhvervsdrivende, der har turister som målgrupper. Oplevelsestjekket handler lige som kystbyvandringerne om at observere og stille spørgsmål. Teamet skal blive klogere på, hvilken oplevelse turisterne får, og hvad borgere og erhvervsdrivende oplever i mødet med turisterne.

 

Mere information om Borgernes Kystvandring på efterfølgende faktaark og på www.oplevelsesbaseret-kystturisme.dk samt om rådgivningsteamet hos Dansk Bygningsarv på www.bygningsarv.dk

Fakta om Borgernes Kystvandring

 

Rådgiverteam besøger Hvide Sande og Søndervig på kystbyvandring med lokale borgere:

 

Kystbyvandring i Hvide Sande onsdag den 3. juli.

Vi mødes ved turistinformationen kl. 15.30

 

Kystbyvandring i Søndervig torsdag den 4. juli.

Vi mødes på parkeringspladsen foran SuperBest kl. 15.30

 

Inden byvandringen kan du tænke over følgende spørgsmål:

 

Ö        Hvilke steder viser du frem, når du har gæster på besøg - og hvorfor?

Ö        Hvilke historier fortæller du om din by - og hvorfor?

Ö        Hvilke steder fungerer godt – og hvorfor?

Ö        Hvilke steder fungerer dårligt – og hvorfor?

Ö        Hvad kunne gøre din by endnu bedre?

 

Oplevelsestjek

Oplevelsestjekket foregår ved, at rådgivertemaet besøger Hvide Sande og Søndervig den 2. til 4. juli. Mens teamet går rundt i byen vil de gerne i dialog med borgerne. Der er derfor en chance for, at man som borger vil blive stillet nogle spørgsmål angående servicen i de to byer.

 

Om projektet i Hvide Sande og Søndervig:

Projektet ’Turismepotentialeplaner i Hvide Sande og Søndervig’ skal skabe erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by- og havnemiljøer i det to kystbyer. Projektet er del af et større EU-projekt, Oplevelsesbaseret Kystturisme, i regi af Videncenter for Kystturisme, hvor Destination Ringkøbing Fjord er udpeget som ét ud af fem nationale demonstrationsprojekter, der skal vise nye veje for fremtidens oplevelsesbaserede kystturisme. Projektperioden løber frem til september 2014.

Destination Ringkøbing Fjord:

Et officielt samarbejde mellem Ringkøbing Fjord Turisme og Ringkøbing Skjern Kommune

For flere oplysninger kontakt:

Projektleder Asker Geyti, Destination Ringkøbing Fjord, mobil 2114 4136,
mail: asker@hvidesande.dk om projektet, eller Mette Mechlenborg, Dansk Bygningsarv A/S – tlf. 6130 9634, Mail mm@bygningarv.dk om byvandringerne og oplevelsechecket.

Del denne side

Stranden i Søndervig

Porten til Vesterhavet

Søndervigs historie som badeby rækker mere end 100 år tilbage