Prækvalifikation - Erhvervsmæssig vækst | Hvidesande

Prækvalifikation - Erhvervsmæssig vækst

Ringkøbing Skjern Kommen ved Destination Ringkøbing Fjord indbyder til prækvalifikation til projekt "Erhvervsmæssig Vækst i tilknytning til By- og Havnemiljøer". Et nationalt turismeudviklingsprojekt.

Prækvalifikation - Erhvervsmæssig vækst

Ansøgningsfristen for anmodning om prækvalifikation til projekt: "Erhvervsmæssig Vækst i tilknytning til By- og Havnemiljøer" er udløbet.

Der er indkommet i alt 17 rettidige anmodninger om at blive prækvalificeret. Blandt disse vil de 5 bedst kvalificerede firmaer blive udvalgt til at give tilbud på løsning af opgaven.

Ringkøbing Skjern Kommen ved Destination Ringkøbing Fjord indbyder til prækvalifikation til projekt "Erhvervsmæssig Vækst i tilknytning til By- og Havnemiljøer". Et nationalt turismeudviklingsprojekt.

Baggrundsmateriale og skemaer der skal benyttes.

Projektansøgningen - en mere detaljeret beskrivelse af projektets indhold
https://www.hvidesande.dk/sites/default/files/asp/visitvest/0pdf/ansoegning.pdf

Udbudsbekendtgørelse
-
https://www.hvidesande.dk/sites/default/files/asp/visitvest/0pdf/notice_-_offentliggjort_udgave_-_22.1.2013.pdf

Tro- og loveerklæringer til download - Udbudbekendtgørelsens skemaer pkt III.2.1 c og d

Tro- og loveerklæring i henhold til implementeringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011),§§ 10 og 11, hvoraf fremgår, at ansøgeren ikke befinder sig i de i direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) artikel 45 anførte udelukkelsessituationer og Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997. Klik her
´
Erklæring om forpligtigelser om beskyttelse på arbejdspladsen etc.
https://www.hvidesande.dk/sites/default/files/asp/visitvest/0pdf/notice_-_offentliggjort_udgave_-_22.1.2013.pdf

Del denne side