Oplevelser på to hjul er populært langs Vestkysten | Hvidesande

Oplevelser på to hjul er populært langs Vestkysten

På cykelstien langs Klitvejen lige syd for Søndervig har en tæller fra midt i maj til sidst i august samlet talt mere end 25.000 cyklister. Cykling bliver stadig mere populært i hele Europa, og turisterne hopper gerne på cyklen, mens de er på ferie langs den jyske vestkyst ved Hvide Sande, Søndervig og Ringkøbing Fjord.

I gennemsnit har ca. 240 cyklister hver dag sommeren igennem passeret en lille tæller på cykelstien lige syd for Søndervig – det højeste antal cyklister af alle tællinger, der i samme periode blev foretaget langs vestkysten. Med til optællingen hører at de godt 25.000 cyklister kun blev talt på asfaltstien langs Holmsland Klitvej – hvilket betyder, at alle der har cyklet på naturstien langs Vesterhavet, ikke er talt med, og det reelle antal cyklister vil derfor være endnu højere. I juli måned stod også interviewere fra Gallup og standsede turister på cykel ved Søndervig, Vedersø Klit og Bovbjerg Fyr.

"Seks ud af ti turister, som vi mødte på cykelstien, sagde, at det har betydning for deres valg af feriested, at man kan cykle der", fortæller Thomas Olesen, udviklingskonsulent i Region Midt og projektleder på projektet "Powered by Cycling - Panorama". "Det stemmer rigtig godt overens med den viden, vi har fra VisitDenmarks undersøgelser og især tyskere lægger vægt på, at kunne cykle i ferien i Danmark". En lokal undersøgelse blandt feriehusgæster med mere en 20.000 besvarelser viser de samme tendenser. Her svarer næsten 80 % af de adspurgte, at de lægger særlig vægt på cykling under deres ferie.

Projektet "Powered by Cycling - Panorama" har til formål, at skabe vækst i kystturismen gennem bedre cykelmuligheder. Både for hardcore cykelturister, som cykler lange distancer hver dag, men også for dem hvor cykel turisme forstås som dagsudflugter og små ture ud i naturen eller til nærmeste by. Tanken er, at en ferie med aktivitet - som for eksempel kortere cykelture - giver turisterne oplevelser og gode minder som kan få dem til at anbefale området til andre. Gode cykelmuligheder skaber glade gæster, der både giver øget omsætning og flere udlejede feriehuse på sigt.

Også Lykke Nielsen Høj, Turistdirektør i Ringkøbing Fjord Turisme bakker op omkring projektet og fokus på cykelturisme: "Vi ved, at vores gæster vælger destinationen på grund af den fantastiske natur og den kan man i høj grad opleve på en cykel. Derfor er vi også involverede i Panorama projektet og i tæt samarbejde med kommunen arbejder vi målrettet for at øge fokus på cykelturisme med henblik på at forbedre forholdene for områdets gæster der ønsker at cykle".

Ringkøbing-Skjern kommune er også klar til at satse på cykelturisme. De har i 2013 ansøgt og fået bevilliget 7,9 millioner fra den nationale cykelpulje til færdiggørelse af fase to af cykelruten rundt om Ringkøbing Fjord. På kommunens budget er cykel turisme ligeledes blevet prioriteret med en bevilling på 13,5 millioner til cykelstien Ringkøbing Fjord Rundt samt opgradering af vestkyststien.

Fakta om panorama-projektet
Projektet har til formål, at tilføje nyt indhold, gennem gode oplevelser på cykel til den traditionelle kystturisme og derigennem medvirke til økonomisk vækst i kystområderne. De to kystruter, der indgår i Powered by Cycling – Panorama, er Vestkystruten fra Tønder til Skagen (560 km) og København - Berlin ruten fra Gedser til København (240 km).

Målgrupperne for Panorama er:
1. Cykelturister, dvs. turister, som cykler længere etaper
2. Turister på cykel, dvs. turister, som cykler på udflugter fra fx feriehus, campingplads e.l.

Partnerne i projektet er: Region Midtjylland, Østdansk Turisme, Destination Sydvestjylland, Nationalpark Thy og Cyklistforbundet, med Cyklistforbundet som leadpartner. Herudover deltager VisitDenmark, Naturstyrelsen, Campingrådet, Danske Hoteller og en række andre organisationer.

Se mere om Panorama projektet på:
http://www....

Se mere om de nævnte tællinger og analyser på
http://www....

Billede tekst
Mere end 25.000 cyklister har passeret en tæller syd for Søndervig henover sommeren

For yderligere information kontakt
Thomas Olesen, Regional Udvikling - Region Midtjylland, thomas.oles..., telefon 78 41 17 03
Mette Trads Nielsen, Ringkøbing Fjord Turisme, mette@hvide..., telefon 21 14 19 29

Del denne side

Cykelruter

Cykelruter ved Hvide Sande

Området omkring Hvide Sande og Ringkøbing Fjord er som skabt til cykeloplevelser.

En række cykelruter bringer dig rundt i landskabet til alle de gode steder ved bl.a. Hvide Sande, Søndervig, Ringkøbing, Vesterhavet og rundt om fjordene.