Nordeuropas største fuglereservat | Oplev fuglelivet i Vestjylland

Nordeuropas største fuglereservat

Tipperhalvøen et ungt landskab, som er dannet ved sandflugt for bare nogle få hundrede år siden. Den yderste del af området, kaldet Tipperne, er Nordeuropas største fuglereservat.

Tipperne og Værnengene er et fantastisk naturområde; Et mylder af vade- og svømmefugle hviler, æder og yngler her. For at sikre fuglene et uforstyrret liv blev området fredet allerede i 1898.

I juli-august, når vadefugletrækket er på sit højeste, kan du opleve op mod et par hundrede forskellige fuglearter. Tipperne, som er den yderste del af Tipperhalvøen, blev i 1928 oprettet som fuglereservat. Det betyder, at der er begrænset adgang for publikum.

Hundredevis af fugle på træk

Tipperne anses for at være en af de vigtigste rastepladser for trækfugle i Nordeuropa, og fuglelivet overvåges intensivt at ornitologer. Visse dage kan du ude i det store fugletårn - husk kikkerten!

På Tipperne har der siden 1928 været lavet omfattende fugletællinger og det er dermed det sted i landet, hvor der i den længste sammenhængende tidsperiode har været foretaget fugletællinger. I mange år med permanent udstationerede observatører, som dagligt har registreret og optalt fugle. Herudover er der foretaget og foretages stadig årlige registreringer af ynglefugle. I dag står DCE, Århus Universitet for observationerne

Få overblikket fra udsigtstårnet

Vejen til Tipperne går gennem Værneengene, som er et større, fredet område med offentlig adgang året rundt. Også her er der et mylder af forskellige fugle som ryler, skestorke, hjejler, klyder, kobbersnepper, svaner og brushaner. Husk derfor kikkerten og fuglebogen. I området findes en lade med udsigt hele vejen rundt og god information om landskabet og fuglene. Et stykke derfra er der desuden et udsigtstårn.

Primitive jagthytter

Værnengene har været et yndet jagtområde for folk fra nær og fjern. Herom vidner de mange primitive jagthytter, som jægere i 1940’erne byggede af materialer fra udtjente hønsehuse, gamle fiskekasser og jernbanevogne. Hytterne er uden vand og el og bliver i dag mest brugt som fritidshuse. Hytterne er spredt på tre små "byer" eller klynger, som mest minder om et "klondyke", hvor alt umiddelbart synes muligt, men hytterne er fredet, og der er faktisk meget strenge regler for at sikre status quo.

Del denne side

Åbningstider:

Fra 1. november til 28. (29.) februar:

Ingen adgang

1. marts - 31. juli:

Alle dage kl. 7.00 -22.00. Kun adgang i bil.

1. aug. - 31. okt.:

Alle dage kl. 9.30 - 15.30. Kun adgang i bil og på cykel.

Tipperne skal forlades uden opfordring inden lukketid.