Skjern Enge | Hvidesande

Skjern Enge

Skjern Enge er et enestående naturområde og Danmarks eneste floddelta.

Skjern Å er på mange måder enestående i Danmark: Den er landets vandrigeste å, og ved åens udmunding i Ringkøbing Fjord findes landets eneste floddelta, som er blevet genskabt ved Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt.

I dette naturmekka raster i tusindvis af ænder, gæs og svaner på deres trækrute mellem vinterkvartererne i syd og ynglepladserne i nord. Og Skjern Å-laksen, der kan veje et stykke over 20 kilo, og som derfor er enhver lystfiskers drøm at få på krogen, slår atter med halen af lutter velvære.

Del denne side