Skjern Å | Fiskeri i Skjern Å | Skjern Å laksen

Skjern Å

Skjern Å er på mange måder enestående i Danmark:

  1. Åen er landets vandrigeste å.
  2. Ved åens udmunding i Ringkøbing Fjord findes landets eneste floddelta, som er blevet genskabt ved Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt.
  3. I Skjern Å lever Nordeuropas eneste oprindelige, vildtlevende lakse-stamme. Skjern Å-laksen kan veje over 20 kilo og er enhver lystfiskers drøm at få på krogen. For nylig har det vist sig, at Skjern Å-laksen også er den laks, der rejser længst i verden, nemlig helt op til Svalbard.

Skjern Enge

Er du interesseret i naturen, er Skjern Enge et must.

I dette naturmekka raster i tusindvis af ænder, gæs og svaner på deres trækrute mellem vinterkvartererne i syd og ynglepladserne i nord. 

Du kan komme helt tæt på naturen via et fint netværk af stier, og undervejs er der masser af faciliteter som fugletårne, fugleskjul, trækfærger, borde og bænke og grillpladser. Området er også kendetegnet ved at være velegnet for kørestole og barnevogne.

Er du lystfisker, har du chancen for at fange en virkelig stor laks. Tilbered den eventutelt straks ved en af grillpladserne.

Køb fiskekort hos FISKNU online her 

Naturområde Skjern Å

Fuglelivet ved Skjern Enge

Sjældne fuglegæster

Skjern Enge er et mekka for fuglevenner.

Naturcentre ved Skjern Å

Naturcentre ved Skjern Å

Få mere at vide om Skjern Enge.

Pumpestation Nord

Pumpestation Nord

Pumpestationen har stadig en rolle.

Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Nordeuropas største fuglereservat

De store strandenge, som strækker sig som en halvø op i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, er et naturområde af international betydning. Forår og efterår er Tipperne og Værneengene landingsplads for tusinder af ænder, gæs og vadefugle.

Trækfærge i Skjern Å

Aktiviteter ved Skjern Å

Et naturområde som Skjern Enge kan beskæftige enhver naturinteresseret i dagevis.

Stauning Whisky

Ægte vestjysk whisky som smager af naturen, vandet og kornet fra markerne

Kano og kajak i Hvide Sande

Kano og kajak

Der venter mange gode naturoplevelser på Ringkøbing Fjord og Skjern Å

Klokkelyng i Lønborg Hede

Lønborg Hede

En smuk og autentisk naturoplevelse venter på Lønborg Hede.

Gårdbutikker

Gårdbutikker

Gårdbutikker med lækre varer.