Ro i naturen | Den smukke natur i Vestjylland

Ro i naturen

Tipperne og Værneengene, Skjern Enge, Stadil Fjord og Veststadil Fjord, klitterne, Klosterheden, Borris Hede, Dejbjerg Plantage og de store strandenge og -søer er hver for sig nogle enestående naturområder med en fantastisk rigdom af dyr og planter. Tilsammen skaber de en mosaik af natur, som er værd at gå på opdagelse i.
I engene findes nogle af Europas vigtigste raste- og fourageringsområder for trækfugle og fine ynglesteder for vandfugle, også nogle meget sjældne.
Ved slusen i Hvide Sande ligger sælerne på havsiden og soler sig og har det skønt.

naturvejleder Sabine Jensen i Skjern Enge

Mød naturelskeren Sabine i Skjern Enge

Se filmen om naturelskeren Sabine, der viser rundt i den karakteristiske vestjyske natur ved Skjern Enge. 

Hede ved Vestkysten

Den danske hede

De sandede jorder omkring Ringkøbing Fjord giver nogle helt særlige livsbetingelser for mennesker, dyr og planter.

Nordens Guld

Nordens Guld

Ravet minder os om sol og sommer – og om millioner af år med liv på vores klode

Klitter ved Vesterhavet i Hvide sande

Klitterne langs Vesterhavet

Oplevelser i klitterne er noget af det, der gør en ferie ved Vesterhavet til noget helt særligt.

Fisker ved Skjern Å

Skjern Å

Danmarks mest vandrige å og hjem for den berømte Skjern Å laks

Ridning ved vesterhavet

Ridning ved hav og fjord

Ridning i naturen omkring Ringkøbing Fjord er en oplevelse i særklasse.

pattedyr

Pattedyr omkring Ringkøbing Fjord

Krondyr, sæl, odder og flagermus er dyr, som findes i område ved Hvide Sande og Ringkøbing Fjord.

Naturcentre ved Skjern Å

Naturcentre ved Skjern Å

Få mere at vide om Skjern Enge.

Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Nordeuropas største fuglereservat

De store strandenge, som strækker sig som en halvø op i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, er et naturområde af international betydning. Forår og efterår er Tipperne og Værneengene landingsplads for tusinder af ænder, gæs og vadefugle.

Fiskeri fra båd ved Vesterhavet

Fiskeri i Vesterhavet

Læs om de mange muligeder, du har for at fiske fra strand, mole og kutter i Hvide Sande-området. Èt af Danmarks bedste og mest alsidige steder for lystfiskere.