Fisk i Vestjylland | Her er Ringkøbing Fjord, Skjern og Vesterhavet
Fisk

Fisk

I Vesterhavet, Ringkøbing Fjord og Skjern Å-systemet findes en rigdom af fiskearter, som ikke ses noget andet sted i landet. Årsagen skal findes i de mange forskellige typer af vande i kombination med en intensiv naturpleje.

I hele Hvide Sande og Ringkøbing Fjord-området er der en usædvanlig artsrigdom af fisk. Her findes nemlig både saltvand, ferskvand og brakvand i fjordene og masser af rindende vand i søer og åer.

I Ringkøbing Fjord, hvor vandet er mest salt ved slusen og ferskt ved syd- og nordenden samt ved Skjern Å, lever der både ferskvands-, brakvands- og saltvandsfisk. Fx havlampret, flodlampret og bæklampret, som alle er ret sjældne i Danmark. Bæklampret lever i ferskvand, mens både flod- og havlampret gyder i ferskvand og vokser sig store i brak- eller saltvand.

I Skjern Å-systemet findes en god bestand af den legendarisk Skjern Å-laks, som er eneste stamme af oprindelig vildlaks på det europæiske kontinent. Laksen kan blive meget stor og veje et stykke over 20 kilo.

De gode forhold i Skjern Å har desuden gavnet den truede art, havlampretten.

I Vesterhavet og lidt længere ude il Nordsøen er der også masser af fisk. Er du lystfisker, kan du gå efter fladfisk, torsk, hornfisk, pighvar, makrel, havtaske, langer, sej, sildehaj - og mange flere. 

Sjældne og sårbare fisk:

Havlampret (Petromyzøn marinus)

Flodlampret (Lampetra fluviatilis)

Bæklampret (Lampetra planeri)

Elritze (Phoxinus phoxinus)

Laks (Salmo salar)

Majsild (Alosa alosa)

Stavsild (Alosa fallax)

 

Del denne side