Hvide Sande | Byen mellem hav og fjord

Livet på kanten af naturen

I Hvide Sande har det altid drejet sig om fisk og fiskeri. Livet har til tider været hårdt, og mange fædre, mænd og sønner har mistet livet på havet i stormvejr.

Hvide Sande er grundlagt af fiskere, og fiskeriet er fortsat hovederhvervet i byen, som har landets yngste og i dag femtestørste fiskerihavnOm vinteren er her knap 4.000 indbyggere, om sommeren omkring 30-35.000. Hav og fjord er adskilt af en smal sandtange, og gamle kort viser, at tangen har flyttet sig overraskende meget de sidste få hundrede år.

Ringkøbing Fjord

I 1600-tallet var Ringkøbing Fjord forbundet med Nissum Fjord, og da var der havforbindelse i både syd og nord. I 1700-tallet var den sydlige åbning ved Nymindegab den eneste forbindelse til Vesterhavet fra både Ringkøbing og Nissum Fjorde, og den åbning snævrede ind og var i begyndelsen af 1900-tallet kun en smal kanal. Det fik stor indflydelse på vandudvekslingen og dermed også saltholdigheden og hele økosystemet i fjordene.

Kanal til Vesterhavet

I 1910 blev der gravet en kanal gennem klitten ved Hvide Sande for at forbedre cirkulationen i fjorden, men så kom en storm, som tidoblede kanalens bredde, og igen ændredes udvekslingen med Vesterhavet. Man lukkede kanalen igen i 1915, og den eneste forbindelse til Vesterhavet blev igen den snævre åbning ved Nymindegab.

Del denne side