Skarnskvinden Anne Marie Seier | Fortællinger fra Vesterhavet

Skarnskvinden på Ny Sogn Kirkegård

De jordiske rester af skarnskvinden Anne Marie har endelig fundet hvile inde på kirkegården i en rigtig grav – og med en gravsten på.

Anne Marie døde i barselsseng i 1733, efter at hun i hemmelighed havde dræbt sit nyfødte barn. Anne Marie blev begravet på kirkegården.

Men under den efterfølgende efterforskning fandt man knoglerester af flere spædbørn i hendes gemmer. Så ifølge datidens love skulle hun have været halshugget og hovedet skulle have været sat på en stage. Men da hun nu allerede var død, valgte man i stedet at flytte hendes jordiske rester uden for kirkegården. De blev lagt under en bunke sten med et kors ved.

I 1953 fandt man resterne af hende under markarbejde og bestemte så, at de skulle flyttes tilbage på kirkegården i det, der hedder indviet jord. I januar 1954 holdt man en kort begravelseshøjtidelighed på Ny Sogn Kirkegård, hvor sognepræst, graver, kirkesanger, repræsentanter fra amt, kommune og museum deltog. Endnu ses Skarnskvindens grav på kirkegården i det nordøstlige hjørne af den gamle afdeling, men den har gennemgået mange forandringer, siden den blev anlagt, halvt ude på gangen til gene for garverens arbejde. Derfor blev stedet flyttet lidt og i 1988 kom der også en lille sten på. I dag er graven flyttet hen blandt alle andre.

Anne Marie var et offer for det der kaldtes "Herremandens Ret" og faren til hendes børn var nok hendes "husbond", som bare ikke ville hjælpe hende. Det gør historien meget sørgelig og uretfærdig, for en tjenestepige på den tid havde ingen rettigheder.

Del denne side

Skroget i Skjern

Skroget i Skjern

På Skjern Kirkegaard findes et meget specielt gravsted, hvor inskriptionen er:
Her ligger skroget af
Christian Jensen
Fhv. officer Liverpool.