Sandflugt ved Vesterhavet | Naturen ved Vesterhavet

Sandflugt

Ved mindre vindstyrker bliver sandet ført ”hoppende” langs med jorden, og de velkendte riller i sandet opstår. Men når kraftig vind udvikler sig til sandstorme, bliver store klitområder flyttet.

Sandflugt kan være ødelæggende for planter, enten fordi de bliver dækket til, eller fordi de mister rodfæste. Omvendt kan nogle planter holde på sandet, hvis de når at slå rigtig rod, inden en storm bryder løs. Klitterne beplantes derfor med hjælme, marehalm og andre planter, som kan holde på sandet.

I Danmark har der været sandflugt langt tilbage i tiden, især ved vestkysten. Selve Holmsland Klit – den lange sandtange mellem Søndervig og Nymindegab – er et ret ”ungt” landskab, som især fra midten af 1500-tallet og til slutningen af 1800-tallet blev ramt af regulære naturkatastrofer, hvor både byer og landbrugsjord blev lagt øde. Man gjorde da en stor indsats for at tilplante klitområderne, og det hjalp.

Men man taler stadig om, at land skifter ejer under en sandstorm, når det hele blæser over til naboen.

Del denne side

Vi passer på naturen

Fra mange sider, både nationalt og internationalt, passes der rigtigt godt på naturen her: Alle engområder omkring Ringkøbing Fjord og klitterne langs Vesterhavet er fredet, to tredjedele af Ringkøbing Fjord er Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområde og Tipperne er fuglereservat med begrænset adgang for publikum.

Klitter ved Vesterhavet i Hvide sande

Klitterne langs Vesterhavet

Oplevelser i klitterne er noget af det, der gør en ferie ved Vesterhavet til noget helt særligt.