Skøn cykeltur i område med hede, eng, dyrkede marker og skovplantager.

Hedeturen - 126 km

Hedeturen indkredser et stort og varieret område med hede, eng, dyrkede marker og skovplantager. Udgangspunktet er Tarm by lige syd for Skjern Å og Skjern by.

Fra Tarm går turen over det skønne naturområde ved Skjern Å og videre gennem en række mindre landsbyer, bl.a. Borris, Sdr. Felding, Hoyen, Ådum, Lønborg, Sønder Vium og Nørre Bork. Sidste del af turen går til Bork Havn, hvor det er muligt at spise eller få en forfriskning, tilbage til Nørre Bork og videre til Skuldbøl med den lille landingsplads. Fra Skuldbøl går turen over Lønborg tilbage til Tarm.

Lyngklædt landskab

Undervejs på ruten vil du opleve et meget varieret landskab, som er karakteristisk for de bakkeøer, der blev dannet i Vestjylland under forrige istid. Her er bløde landskabsformer og hovedsagelig sandet, mager jordbund. Strækningen fra Lønborg til Sønder Vium går over Lønborg Hede med den smukke og sjældne klokkelyng. Herfra følges Drivvejen, som er den gamle vej for studedrivere og deres kvæg, der skulle sydpå til de store markeder i Tyskland. 

 

Del denne side

Hedeturen

 

Køb et detalieret cykelkort på turistkontoret.