Fisk i Ringkøbing Fjord | Sildefiskeri er populært om foråret

Fiskeri i Ringkøbing Fjord

Fjordvandets indhold af salt varierer. Lige ved slusen i Hvide Sande er det mest havvand, men i syd- og nordenden af fjorden og ved Skjern Å’s udløb er vandet ferskt. Denne variation i saltindhold betyder også, at der lever forskellige fiskearter forskellige steder i fjorden.

I Ringkøbing Fjord findes et væld af fiskearter. Den sydligste del af fjorden huser mange aborrer, skaller, gedder og helt. Har man adgang til en båd, er der meget at udforske, og man kan skabe sit eget fiskeeventyr i små kroge og vige. Her er virkelig frihed til at mærke naturen, lade roen sænke sig og nyde stilheden, indtil der er bid. Bemærk det er forbudt at fiske laks og havørred i Ringkøbing Fjord.

De små fjordhavne

Fjorden er mange steder utilgængelig for lystfiskeri, men fra de små bådehavne som Skaven havn, Stauning Havn og Bork Havn er det let at komme til. Man skal, når man fisker i fjorden, være opmærksom på fredningszoner i havnene og i selve fjorden.

Sildefiskeri

April og maj er topsæson for sildefiskeri ved slusen i Hvide Sande. Silden trækker igennem slusen for at komme ind i fjorden og gyde. Denne flaskehals gør, at fiskene bogstavelig talt "står som sild i en tønde" - og derfor let kan fanges af lystfiskere.

Aftensmaden er hurtigt sikret

Til at fange sild bruger man små sildeforfang, som kan købes hos de lokale grejforhandlere. Sildefiskeriet er en billig og familievenlig aktivitet, hvor alle kan være med, og chancen for at fange fisk til aftensmaden er næsten garanteret. Man står skulder ved skulder og fanger rigtig mange sild. Men husk at sildene også skal renses, inden de kan nydes!

 

Del denne side

Fakta om Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord er egentlig ikke en rigtig fjord, men en strandsø, som med sine cirka 300 km2 er den største i Danmark. Vi synes også, den er den smukkeste ...

Den lavvandede brakvandsfjord er omgivet af store strandenge, især ved Tipperne og Værnengene.

Fjorden er livsgrundlaget for fugle, fisk og mennesker, og den rummer stadig nogle af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter. Derfor er store dele af områderne i og omkring fjorden omfattet af naturfredning, som fortsat skal sikre disse værdier. 

Bortset fra det nordvestlige hjørne er Ringkøbing Fjord erklæret for internationalt naturbeskyttelsesområde.

Fiskeri fra båd ved Vesterhavet

Fiskeri i Vesterhavet

Læs om de mange muligeder, du har for at fiske fra strand, mole og kutter i Hvide Sande-området. Èt af Danmarks bedste og mest alsidige steder for lystfiskere.