Fem udvalgte er i første omgang gennem nåleøjet. | Hvidesande

Fem udvalgte er i første omgang gennem nåleøjet.

Fem udvalgte er i første omgang gennem nåleøjet. I forbindelse med projektet "Erhvervsmæssig Vækst i tilknytning til By- og Havnemiljøer” har Destination Ringkøbing Fjord valgt fem kombinationer af firmaer som alle skal give deres bud på, hvordan der kan arbejdes helhedsorienteret, innovativt og sammenhængende med at skabe erhvervsmæssig vækst i turisterhvervet i to typiske mikrodestinationer – nemlig Hvide Sande og Søndervig.

Projektet er et nationalt EU demonstrationsprojekt, som er en del af en stor satsning på oplevelsesbaseret kystturisme i samarbejde med Videncenter for Kystturisme. Projektet omfatter tre dele: ”Fysisk Planlægning og Visuel Identitet”, ”Erhvervsfremme og Tiltrækning af Nøgleinvesteringer ”samt ”Serviceudvikling”. Arbejdet med turistmæssig erhvervsudvikling vil foregå for fuld kraft i efteråret 2013 og foråret 2014, hvor de lokale erhvervsdrivende vil blive inviteret til at deltage i udviklingsprojektet.

Projektleder Asker Geyti fortæller: ”Vi fik i indledende fase hele 17 forslag fra firmaer og konsortier der var interesserede i at arbejde med projektet hvilket var langt flere end forventet. Vi har nu udvalgt fem som skal give et mere detaljeret bud på hvordan projektet skal gribes an, og så ser vi frem til at komme i arbejdstøjet i løbet af foråret når den endelige leverandør er valgt”.

Det første der kommer til at ske er en kortlægning af de eksisterende forhold i de to feriesteder med fokus på byens indretning og oplevelsesrum, af det eksisterende turismeerhverv samt af byernes identitet og stedbundne kvaliteter. I anden fase skal der udarbejdes en Turismepotentialeplan som blandt meget andet skal indeholde forslag til udvikling af byernes indretning og oplevelsesrum, visuel identitet for hver af byerne samt en samlet konkret handleplan for hver af de to byer.

Turistdirektør Lykke Nielsen Høj udtaler: ”Det er en meget bred palette af værktøjer og kompetencer der kommer i spil i dette projekt – så vi regner da med at det for alvor vil løfte serviceniveauet og tilbuddene til gæsterne – og dermed indtjeningen i erhvervet”

Ud over dette skal servicen i området udvikles gennem etablering af netværk og forankring af serviceniveau og brand helt ud i yderste led. Destinationen arbejder allerede intensivt på at etablere kurser omhandlende ”Det gode Værtsskab” for ejere og ansatte i turisterhvervet som skal løbe hen over foråret 2013.

Billedtekst:

Søndervig er en af to mikrodestinationer der skal arbejdes med i udviklingsprojektet

Fakta:

De 5 valgte konsortier er:

- SLA A/S, Hird&Ko, Kvistgaard Consulting, Opstrup Relation Aps
- Dansk Bygningsarv A/S, 3PART A/S og Manto A/S
- Preben Skaarup Landskab, Epinion A/S og Kontrapunkt A/S og Anne-Mette Hjalager
- Pluss Leadership A/S, NIRAS A/S og Vibeke Rønnow Landskab Aps
- Rambøll Management Consulting A/S og Rambøll Danmark A/S, Atelier Dreisietl og Seismonaut

Endelig valg af konsulent foretages midt maj.

For yderligere information kontakt:

Projektleder Asker Geyti

Mail: ag@visitvest.dk

Mobil: 21 14 41 36

Del denne side