Byvandring i Ringkøbing | Oplev Vesterhavet og Ringkøbing Fjord

Byvandring i Ringkøbing

En vandring i det gamle Ringkøbing kan med fordel starte tre forskellige steder, enten på Torvet, ved Museet eller på Havnepladsen.

Med guiden kan man lægge sin egen rute og gå en tur på en time eller to. Det middelalderlige gadenet i bykernen er påfaldende regelmæssigt.

Hovedgaden Algade fra Østerport til Torvet krydses af fire smalle gader med et led krummet forløb vinkelret på fjordkysten. Ved enderne forbindes de af Nørregade og Søndergade.

Print guiden her og tag den med på turen.

Plesner-byen

Plesner-byen

Byen med de røde tage.

Navne efter verdenshjørnerne

Gaderne med navne efter verdenshjørnerne danner i Ringkøbing pudsigt nok en ramme omkring byen, mens de i andre byer normalt betegner indfaldsvejene.

Gaderne mellem Østergade - Ø. Strandgade og Vestergade - V. Strandgade hed mellemgader, f.eks. Vester Mellem Strandgade, men det blev åbenbart for besværligt, så i 1800-tallet fik de nye navne: Grønnegade, Smedegade, Nygade og Mellemgade.

Gadenettet begyndte først at vokse udenfor bykernen, efter at de nye landeveje, Herningvej og Holstebrovej, blev anlagt i 1840erne.

I 1875 indviedes jernbanen. Arealet mellem bykernen og banegården blev bebygget i slutningen af 1800-tallet, og samtidig opstod en randbebyggelse langs Herningvej.

Kunst i Ringkøbing

Kunst i Ringkøbing

Ringkøbing er rig på kunst og kultur.