Annoncering af opgave: Udvikling af en forretningsmodel | Hvidesande

Annoncering af opgave: Udvikling af en forretningsmodel

Udvikling af en forretningsmodel for destinationen med udgangspunkt i revurdering af medlemsstrukturen.

INDHENTNING AF TILBUD

Destination Ringkøbing Fjord ønsker at få tilbud på følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet ”Den Digitale Destination”.  Opgaven er som følger:
Udvikling af en forretningsmodel for destinationen med udgangspunkt i revurdering af medlemsstrukturen

Udbyder

Destination Ringkøbing Fjord er et samarbejde mellem Turistforeningen i Ringkøbing-Skjern Kommune - Ringkøbing Fjord Turisme og Ringkøbing-Skjern Kommune. I august 2012 blev syv forskellige projekter søsat igennem Destination Ringkøbing Fjord med henblik på at udvikle og kvalitetsløfte destinationen; heriblandt projektet Den Digitale Destination. Dette projekt skal være med til at løfte destinationen digitalt, skabe et slagkraftigt brand for området, samt kompetenceudvikle både medarbejdere ved turistforeningen og destinationens turismeaktører.

Turistforeningen Ringkøbing Fjord Turisme har i dag ca. 350 medlemmer, som betaler et varierende kontingent afhængig af antal ansatte. Dette er det eneste nuværende parameter medlemsskabet udregnes efter. Beløbet starter ved 790,- kr. årligt for virksomheder med 0-1 ansatte op til 10.760,- for 100+ ansatte. Udfordringen ved denne type medlemskab er, at det beløb man betaler ikke nødvendigvis er proportionelt med de ressourcer, man trækker på ved turistforeningen.

Formål

Igennem projektet Den Digitale Destination er der gennem det seneste år åbnet op for en masse nye digitale markedsføringsmuligheder for destinationens medlemmer. Der er udviklet en ny hjemmeside, nyt design til destinationens interaktive skærme og der er øget fokus på sociale medier. Derudover er de traditionelle markedsføringskanaler stadig intakte og stadig en vigtig del af destinationens markedsføring. Mange efterspørger eksempelvis stadig den fysiske turist guide. 

Det overordnede formål med denne opgave er at kombinere de nyere digitale tiltag med de traditionelle markedsføringskanaler, og ud fra dette udvikle en ny forretningsmodel som tilgodeser turistforeningens medlemmer samtidig med, at den også giver Ringkøbing Fjord Turisme et holdbart økonomisk grundlag. I bilag 1 ses en oversigt over de ydelser som turistforeningen på nuværende tidspunkt kan tilbyde, og som kan blive en medvirkende faktor i udvikling af forretningsmodellen.

Opgavebeskrivelse

I forbindelse med udarbejdelse af den nye medlemsstruktur ønskes en dybdegående analyse af hvordan destinationen på bedst mulig vis kan udvikle turistforeningen med den nuværende medlemsstruktur til en mere målrettet forretningsmodel, der tilgodeser de forskellige behov fra hver enkelt turismeaktør bedst mulig. Forretningsmodellen skal på sigt bidrage til en opkvalificering af destinationens medlemmer og munde ud i en mere professionel turistorganisation.

Analysen skal indeholde en dybdegående vurdering og beregning af hvilken model, der kan fremtidssikre organisationen økonomisk ud fra flere forskellige scenarier. Hvorledes kunne en model se ud for medlemsskaber baseret på adgang til ydelser (jf. bilag 1)? Hvad sker der, hvis nogen brancher skal betale mere eller mindre end andre? Er der andre parametre end antal ansatte, der kan bruges som indikator for medlemsbetalingen? Hvad sker der hvis der bliver flere eller færre medlemmer? Er dette en fordel eller en ulempe?

Derudover skal analysen også indeholde kvalitative interviews fra nogle af destinationens nuværende medlemmer. Det er vigtigt, at medlemsstrukturen bliver udviklet i samarbejde med destinations turismeaktører, da det er dem der skal bære medlemsstrukturen i fremtiden. Oversigt over nuværende medlemmer og deres kontingentstørrelse udleveres ved indgåelse af aftale. 

I analysen vil det ligeledes være oplagt at kigge på, hvordan andre turistorganisationer / destinationer i Danmark håndterer deres medlemsstruktur. Evt. kan der også søges inspiration i udlandet.

Mulige scenarier for medlemsstruktur:
-          Forskellige grader af medlemskab fra fx basis, partner og VIP partner (som hos VisitAarhus)
-          Fokus på forskellige brancher fx feriehusudlejning, detailhandel, B&B, camping mm.
-          Et mix af ovenstående
-          Tilkøbsmuligheder vs. ”all inklusiv” medlemskab
-          Andre parametre der afgør størrelse af kontingent

Ønsket output

Af opgaven ønskes følgende output:

1) En kortfattet rapport med anbefalinger til en fremtidig forretningsmodel for Ringkøbing Fjord Turisme. Rapporten skal indeholde beregninger af hvilken model der er mest fordelagtig.
2) Sammenfattende notat omkring resultater fra interviews med turistforeningens medlemmer.
3) En eller to præsentationer for turistforeningens bestyrelse og/eller foreningens medlemmer

Tilbuddet skal indeholde

  • Forslag til opgaveløsning jf. opgavebeskrivelsen.
  • Oplysninger om medarbejdere, ressourcer, tidsplan og metode mv.
  • Kontaktperson og kontaktoplysninger vedr. opgaven
  • En samlet pris på opgaven med eventuelle fravalg- eller tilkøbs muligheder

Kriterier for tildeling af opgave

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra nedenstående kriterier:

  • Kompetence – viden og erfaring med løsningen af lignende opgaver
  • Metodik – hvordan tilbudsgiver ønsker at løse opgaven
  • Bemanding - ressourcepersonernes profiler og den interne fordeling af disse ressourcer på opgaven

Tidsplan for løsning af opgaven

12. september 2013 kl. 12.: Svarfrist for indsendelse af løsningsforslag.
Medio uge 38: Destination Ringkøbing Fjord kontakter tilbudsgiver for drøftelse af tilsendte tilbud og vælger leverandør.
15. november 2013: Forventet projekt afslutning

Svarfrist

Forslag til opgaveløsning skal sendes elektronisk til projektleder Klaus Kristensen på klaus@hvidesande.dk og skal være os i hænde senest d. 12. september 2013 kl. 12.00

Spørgsmål vedrørende tilbuddet rettes til

Projektleder Klaus Kristensen
klaus@hvidesande.dk        
21 13 48 57                    

Hjemmeside www.hvidesande.dk


Del denne side

OBS:

Alle indkommende spørgsmål vil blive besvaret offentligt med spørger anonymiseret på denne side.

PDF version

Hent en udskriftsvenlig pdf af opgaven her: Opgave ang. Forretningsmodel
 

Billag 1

Her kan du hente bilag 1 som PDF. 

Indkommende spørgsmål:

Der er blevet spurgt til beløbsrammen for opgaven:
Den er sat til 200.000dkk ex. Moms.