ANLÆGSARBEJDE vedr. Klappebassin på Bork Havn | Hvidesande

ANLÆGSARBEJDE vedr. Klappebassin på Bork Havn

UDBUD - Mikrodestination Bork Havn udbyder:

Mikrodestination Bork Havn ønsker tilbud på konsulentbistand til forudgående undersøgelse af ANLÆGSARBEJDE vedr. Klappebassin på Bork Havn.  

På Bork Havn ønskes anlagt et Fiskeklappebassin som aktivitet for havnens mindste gæster.
Bassinet vil blive placeret i en åben hytte få meter fra kajkanten på Bork havn.
Bassinet skal have kontinuerlig ind- og udløb med vand fra havnebassinet via dykpumpe, og der skal derfor anlægges/nedgraves rørføring fra bassin til kajkant.

Udbuddet vedrører undersøgelse/afdækning af nedgravning af pumperør, og munde ud i en rapport, der bl.a. skal vise konsekvenser ved nedgravningen, hvor rørene kommer til at ligge, måden hvorpå arbejdet udføres, materialet det udføres af, retablering af overflade osv.
Årsagen er, at det er vigtigt at Havnen ikke står med en stor udgift til renovering efter et par år og at systemet er driftsikkert.

Rapporten skal bruges til ansøgning om byggetilladelse og følge byggesagen.
Tilbud eks. moms sendes til: suzi@hvides...
og skal være modtaget senest d. 4.december 2013 kl. 12.00

Del denne side