Historiske træk i Ringkøbing | Hvidesande

Historiske træk i Ringkøbing

Ringkøbing opstod som søfartsby omkring 1250 og omtales første gang ca 1350. I 1443 bekræftes dens gamle købstadsprivilegier af Christoffer af Bayern, det ældste officielle dokument, hvis tekst er bevaret og derfor har fået status som Ringkøbings dåbsattest. Den første bebyggelse blev anlagt på pløjemarker og byen udskilt fra Rindum sogn, derfor kom den til at hedde Rennumkøpingh ( Rennum=Rindum), der efterhånden blev til Ringkøbing.

Op gennem historisk tid var Ringkøbing den eneste havn på Vestkysten nord for Horns rev. Besejlingen var fhængig af passagen gennem Nymindegab. Imidlertid begyndte Gabet omkring 1700 at vandre sydpå og udvikle sig til en lang flodlignende strøm ofte lukket af sandbanker.

Besejlingsforholdene blev stadig vanskeligere, og Ringkøbing afløstes af Esbjerg, hvis nye eksporthavn blev taget i brug i 1873. Dentraditionsrige fragtsejlads på Ringkøbing ophørte helt, da jernbanestrækningen Holstebro-Varde med forbindelse til Esbjerg indviedes i 1875. De nye tider åbnede for en ny udviking. Sejladsen oplevede dog midt i 1900-tallet en kort renæssance efter åbningen af Hvide Sande slusen 1931.

Før industrialiseringen boede størstedelen af befolkningen på landet, og købstædernes indbyggertal var lave. I 1801 var der 771 indbyggere i Ringkøbing. I dag, hvor Ringkøbing-Rindum er vokset sammen, er der ca 9.0000

Del denne side

Opdateret af:

Destination Ringkøbing Fjord holger@hvidesande.dk
 

Kontakt

Adresse

Torvet 22
6950 Ringkøbing

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 8.2439429999
Latitude : 56.090453