Skjern Å

Skjern Å er på mange måder enestående i Danmark:

  1. Åen er landets vandrigeste å.
  2. Ved åens udmunding i Ringkøbing Fjord findes landets eneste floddelta, som er blevet genskabt ved Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt.
  3. I Skjern Å lever Nordeuropas eneste oprindelige, vildtlevende lakse-stamme. Skjern Å-laksen kan veje over 20 kilo og er enhver lystfiskers drøm at få på krogen. For nylig har det vist sig, at Skjern Å-laksen også er den laks, der rejser længst i verden, nemlig helt op til Svalbard.

Skjern Enge

Er du interesseret i naturen, er Skjern Enge et must.

 

I dette naturmekka raster i tusindvis af ænder, gæs og svaner på deres trækrute mellem vinterkvartererne i syd og ynglepladserne i nord.

 

Du kan komme helt tæt på naturen via et fint netværk af stier, og undervejs er der masser af faciliteter som fugletårne, fugleskjul, trækfærger, borde og bænke og grillpladser. Området er også kendetegnet ved at være velegnet for kørestole og barnevogne.

 

Er du lystfisker, har du chancen for at fange en virkelig stor laks. Tilbered den eventutelt straks ved en af grillpladserne.

 

Køb fiskekort hos FISKNU online her 

Naturområde Skjern Å

Skjern Enge er et mekka for fuglevenner.

Få mere at vide om Skjern Enge.

Skjern Å-laksen er en af de absolut mest eftertragtede fisk for lystfiskere i Danmark.

Et naturområde som Skjern Enge kan beskæftige enhver naturinteresseret i dagevis.

Pumpestationen har stadig en rolle.

De store strandenge, som strækker sig som en halvø op i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, er et naturområde af international betydning. Forår og efterår er Tipperne og Værneengene landingsplads for tusinder af ænder, gæs og vadefugle.

Ved Skjern Å trives de vilde heste – og er samtidig meget nyttige.

Ægte vestjysk whisky som smager af naturen, vandet og kornet fra markerne. 

En smuk og autentisk naturoplevelse venter på Lønborg Hede.

Gårdbutikker med lækre varer. 

Del denne side